Informatie

De leefbaarheid van het dorp staat op het spel

Eind april 2008 wordt door Provinciale Staten van de provincie Groningen een definitieve keuze gemaakt die grote gevolgen voor Noordhorn heeft. Het is een keuze tussen:

  • Een nieuwe rondweg om Noordhorn
    Bedoeld voor het doorgaande verkeer, voorzien van een grote 4-pootsrotonde nabij de keerlus van de bus. Het oude wegtracé van de Friesestraatweg (N355) blijft gewoon in gebruik. (“variant 5B”)
  • Een tunnel onder het begin van de Langestraat
    Een verlegging van het huidige tracé van de Friesestraatweg (N355) ten zuiden van de dorpskern, en een 3-poots rotonde naast tuincentrum Frank Meester. (“variant 4AIII”)

U kunt nu kiezen. Tot 16 januari heeft u de tijd om uw mening kenbaar te maken.

Wat vinden wij belangrijk?

Veiligheid

Bij de tunnel wordt het locale en doorgaande verkeer gescheiden. Het doorgaande verkeer gaat onder de Langestraat door. Fietsers en voetgangers kunnen zo veilig naar Zuidhorn. In geval van een nieuwe rondweg blijft de gevaarlijke kruising Langestraat/Industrieweg/Rijkstraatweg bestaan en wordt westelijk van Noordhorn een grote 4-poots rotonde aangelegd. Gevaarlijk voor fietsers.

Wachtrij voor de brug

De provincie heeft berekend dat bij een nieuwe rondweg straks meer auto's over de huidige brug gaan dan over de nieuwe rondweg. Bij de tunnelvariant neem het verkeer over de huidige brug veel sterker af waardoor wachtrijen korter worden.

Verkeer door het dorp

Bij een nieuwe rondweg veranderen de verkeersstromen door het dorp. Als u naar Groningen wilt moet u via de 4-poots rotonde bij de keerlus de nieuwe rondweg op om vervolgens om het dorp heen te rijden.

Middenstand

Wij zijn bang voor de gevolgen van een nieuwe rondweg voor onze middenstanders. Ons aller belang is dat we de middenstand in ons dorp behouden. Bereikbaarheid van het bedrijventerrein Mokkenburg en de werkgelegenheid zijn belangrijk. Wij willen geen slaapdorp worden.

Boeren

Meer boeren worden met een nieuwe rondweg in hun bedrijfsvoering belemmerd.

Toekomstvast

Integendeel tot wat sommigen denken heeft de provincie aangegeven dat beide varianten ook op lange termijn toekomstbestendig zijn.

(Leef-)milieu

Ook al voldoen beide varianten aan de normen voor geluids- en milieubelasting, toch verdwijnt door een nieuwe rondweg aan de noord en oostzijde van ons dorp de stilte voor altijd. Ook Den Ham zal het merken. De provincie heeft berekend dat met de tunnelvariant de woningen aan de Langestraat en Rijkstraatweg minder geluid krijgen dan nu.

Landschap

Het open landschap ten noorden en oosten van Noordhorn wordt door velen enorm gewaardeerd. Bedenk dat een nieuwe rondweg de Noorderweg zal kruisen nabij het bord ‘Noordhorn’. Ten oosten van het dorp ligt de nieuwe rondweg ongeveer over het bankje aan het fietspad naar Den Ham.

Wat willen wij?

Wij willen dat de beste keus wordt gemaakt voor geheel Noordhorn, bedrijventerrein en omgeving. Het is een gedwongen keuze die de provincie ons vraagt te maken. Wij willen geen nieuwe rondweg. Wij willen daarom een tunnel onder de Langestraat. Deze biedt een integrale oplossing voor veiligheid, middenstand, leefbaarheid en bereikbaarheid. Bovendien geeft dit een unieke kans om de entree van het dorp en bedrijventerrein te verbeteren.

Wat willen wij niet!

Dat het dorp tussen wegen wordt ingesloten.

Eenvoudig?

Nou, niet bepaald. Daar waar de tunnel onder de Langestraat door zal gaan staan twee woonhuizen die verwijderd moeten worden. Eén kan herbouwd worden. Op bedrijventerrein Mokkenburg moet dit gebeuren met autobedrijf Freddy van der Veen en bijbehorende woning. Echter, daar staat een integrale oplossing tegenover die een breed belang dient.

Wie zijn wij?

Wij zijn “Vrienden van Noordhorn”, een werkgroep van bewoners uit Noordhorn, Den Ham en omgeving. Wij gaan de belangen van Noordhorn en omgeving duidelijk onder de aandacht van de volkvertegenwoordigers brengen.

Wat kunt u doen voor uw dorp?

  • Tot 16 januari is er nog de mogelijkheid om uw mening schriftelijk kenbaar te maken aan de provincie.
  • We hebben voor u een voorbeeldbrief gemaakt en deze bijgevoegd. U hoeft alleen deze brief te ondertekenen en op tijd te versturen.
  • Andere voorbeeldbrieven zijn te vinden op onze website.
  • U kunt bijgaande poster achter het raam plaatsen. Dit helpt andere mensen te herinneren ook een reactie te sturen.

Op de website www.vriendenvannoordhorn.nl vindt u feiten en argumenten.

Wilt u meer informatie? Of de handen uit de mouwen steken? Neem contact op met:

E-mail: info@vriendenvannoordhorn.nl