Informatie

Het zoekgeraakte MER-advies

Hoe was het mogelijk dat deze brief van de commissie van de MER een jaar lang ‘zoek’ was? Deze brief is nog steeds niet te vinden op de website van de provincie. Maar wel bij ons...

Download: PDF (81 kB)