Links

Hier vindt u links naar andere website met informatie over de kwestie wegomlegging N355.

Website Provincie Groningen
Informatie over de wegomlegging N355 op de website van Provincie Groningen.

Stichting Behoud Rietdal Noordhorn
Nieuwe (dec 2011) Website van de stichting die zich inzet voor het behoud van het Rietdal.

Vereniging Verenigd Noordhorn
Website van de vereniging die zich inzet voor variant 5B, een rondweg om Noordhorn, is niet meer bereikbaar.

Visualisatie varianten door VIA Drupsteen
In opdracht van Provincie Groningen zijn driedimensionale visualisaties van verschillende varianten voor wegomlegging N355 gecombineerd met panoramische bolfoto's. Hierdoor kan op verschillende plaatsen in en rond Noordhorn bekeken worden wat voor ingreep een bepaalde variant zou hebben op het landschap en het dorp.
De verschillende varianten kunnen met de knopjes linksboven gekozen worden. Merk op dat er ook varianten te kiezen zijn die inmiddels niet meer overwogen worden.

Rietdal.mpg (12,6 Mb)
Video gemaakt over het Rietdal, download voor langzame internetverbinding (gecomprimeerd).

Video gemaakt over het Rietdal hieronder te bekijken voor snelle internetverbinding (start direct).