Varianten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de twee voorgestelde trajecten voor de N355 bij Noordhorn.

4A-III 5B-Plus

4A-III

Provinciale Staten van Groningen hebben op 23 april 2008 gekozen voor deze variant, de zogenaamde “Onderdoorweg”. Hieronder is deze variant afgebeeld. De nieuwe weg gaat aan de zuidkant van het dorp met een tunnel onder de Langestraat door. Daarna buigt de weg af en sluit aan op de nog te bouwen hoge brug over het Van Starkenborghkanaal. Dit is de variant die samen met de provincie en de bewonersgroep tot stand is gekomen.

Variant 4A-III

5B-Plus

Dit is de rondweg die er dus niet komt. Hieronder is deze variant afgebeeld. De rondweg zou ten noorden van Noordhorn langs lopen en dan naar zuiden afbuigen, waar deze aansluit op de nog te bouwen hoge brug. Dit is de variant die het landschap met het “Rietdal” en de zogenaamde “Poort naar het Middag-Humsterland” sterk aantast.

Variant 5B-Plus